Category: Sex

CHOCIM 1621 PDF

Na wiosnę roku sułtan Osman II ruszył na Rzeczpospolitą, osobiście prowadząc wojsko. We wrześniu Turcy stanęli pod Chocimiem. Polakom przyszło się. Battle of Chocim: Osman II: Realizing that his defeat… Read more »