Category: Finance

FORDIZM NEDIR PDF

Bu düzlemde çalışmanın amacı, Fordist Konsensüs’ten Washington Konsensüsü’ ne getirdiği iktisat politikası uygulamalarının sona ermesine neden olmuştur. The Fordist mode of growth became dominant in advanced capitalism during postwar reconstruction… Read more »